Psychoterapie

Vážení kolegovia,
Druhý núdzový stav v SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu znovu ovplyvnil aj našu psychoterapeutickú prácu. Rozhodli sme sa preto zopakovať výskum s cieľom zistiť vplyvy tejto špecifickej situácie na rôzne aspekty výkonu našej profesie a to v porovnaním s „prvnou vlnou“ pandémie.
Štúdiu opäť realizuje Univerzita Palackého v Olomouci pod vedením prof. Petra Tavela (Institut sociálního zdraví - OUSHI). Výskum se venuje týmto otázkam:
Ako psychoterapeuti prežívajú zmeny v psychoterapeutickej práci v čase pandémie koronavírusu (COVID-19)? Aké sú skúsenosti psychoterapeutov s psychoterapiou prostredníctvom telefónu alebo internetu (Skype, Zoom, Whereby atď.)? Akú úroveň stresu a aké obavy z práce v čase koronavírusu psychoterapeuti prežívajú? Aké faktory toto prežívanie ovplyvňujú (napr. finančné neistota)? Aby sme zachytili dynamiku prípadných zmien, niektoré otázky sú rovnaké ako v zbere v prvej vlne. Do dotazníku sú zaradené (tak, ako v prvom zbere) i otázky osobnejšieho charakteru. Ak ste sa prvého zberu nezúčastnili, nič nebráni tomu, aby ste zúčastnili na výskume v tejto druhje vlne.
Účasť v štúdii je dobrovoľná. Kedykoľvek a bez udania dôvodov je možné zo štúdie odstúpiť alebo stiahnuť svoje informácie (až do zverejnenia výsledkov výskumu). Rozhodnutie o účasti alebo ukončení výskumu nebude mať pre Vás žiadne negatívne dôsledky. Dúfame však, že budete s účasťou na výskume súhlasiť
Dotazník môžete zahájiť kliknutím na „Čítal som a súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov“. Upozorňujeme, že dotazník môžete vyplniť iba raz, neskoršie pokračovanie prerušeného dotazníka nie je možné. Na dokončenie tohto dotazníka budete potrebovať približne 30 minút.
Tento prieskum bude otvorený do 23. 12. 2020 (vrátane).
Ďakujeme za Váš čas a ochotu zúčastniť se našho výzkumu.