Psychoterapie

EN: Vážení kolegové,
EN: Druhý nouzový stavu v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru znovu ovlivnil i naši psychoterapuetickou práci. Rozhodli jsme se proto zopakovat výzkum aby jsme zjistili dopady této specifické situace na různé aspekty výkonu naší profese a to v porovnáním s „první vlnou“ pandemie. Některé otázky jsou tedy stejné jako ve sběru v první vlně pandemie, abychom zachytili dynamiku případných změn.
EN: Studii realizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Tým vedený prof. Peterem Tavelem (Institut sociálního zdraví - OUSHI). Výzkum se zabývá následujícími otázkami:
EN: Jak psychoterapeuté prožívají změny v psychoterapeutické činnosti v době pandemie koronaviru (COVID-19)? Jaké jsou další zkušenosti psychoterapeutů s psychoterapií prostřednictvím telefonu nebo internetu (Skype, Zoom, Whereby atd.)? Jakou úroveň stresu a jaké obavy z práce v době koronaviru psychoterapeuté prožívají? Jaké faktory toto prožívání ovlivňují (např. finanční nejistota jako OSVČ)? Účast v této studii je dobrovolná. Kdykoliv a bez udání důvodů je možné ze studie odstoupit nebo stáhnout své informace (až do zveřejnění výsledků výzkumu). Rozhodnutí se výzkumu nezúčastnit nebo jej ukončit nebude pro Vás mít žádné negativní důsledky. Doufáme však, že budete s účastí na výzkumu souhlasit.
EN: Dotazník můžete zahájit kliknutím na „Četl jsem a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů“. Vezměte prosím na vědomí, že dotazník můžete vyplnit pouze jednou, pozdější pokračování přerušeného dotazníku není možné. K dokončení tohoto dotazníku budete potřebovat přibližně 30 minut.
EN: Tento průzkum bude otevřen do 23. 12. 2020 včetně.
EN: Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu účastnit se společensky důležitého výzkumu v naší psychoterapeutické profesi.