Psychoterapie

Vážení kolegové,
Druhý nouzový stav v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru znovu ovlivnil i naši psychoterapuetickou práci. Rozhodli jsme se proto zopakovat výzkum s cílem zjistit dopady této specifické situace na různé aspekty výkonu naší profese a to v porovnáním s „první vlnou“ pandemie.
Studii opět realizuje Univerzita Palackého v Olomouci pod vedením prof. Peterem Tavelem (Institut sociálního zdraví - OUSHI). Výzkum se zabývá následujícími otázkami:
Jak psychoterapeuti prožívají změny v psychoterapeutické práci v době pandemie koronaviru (COVID-19)? Jaké jsou zkušenosti psychoterapeutů s psychoterapií prostřednictvím telefonu nebo internetu (Skype, Zoom, Whereby atd.)? Jakou úroveň stresu a jaké obavy z práce v době koronaviru psychoterapeuté prožívají? Jaké faktory toto prožívání ovlivňují (např. finanční nejistota jako OSVČ)? Abychom zachytili dynamiku případných změn, některé otázky jsou stejné jako ve sběru v první vlně. Do dotazníku jsou zařazeny (tak, jako v prvním sběru) i otázky osobnějšího charakteru. Pokud jste se prvního sběru nezúčastnili, nic nebrání tomu, abyste se zúčastnili výzkumu v této druhé vlně.
Účast v studii je dobrovolná. Kdykoliv a bez udání důvodů je možné ze studie odstoupit nebo stáhnout své informace (až do zveřejnění výsledků výzkumu). Rozhodnutí o účasti nebo o ukončení výzkumu nebude mít pro Vás žádné negativní důsledky. Doufáme však, že budete s účastí na výzkumu souhlasit.
Dotazník můžete spustit kliknutím na „Četl jsem a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů“. Vezměte prosím na vědomí, že dotazník můžete vyplnit pouze jednou, pozdější pokračování přerušeného dotazníku není možné. K dokončení tohoto dotazníku budete potřebovat přibližně 30 minut.
Tento průzkum bude otevřen do 23. 12. 2020 (včetně).
Děkujeme za Váš čas a ochotu účastnit se našeho výzkumu.