Řeholníci II

Milé sestry, milí bratři,
druhá část dotazníku v projektu Zasvěcený život dnes je otevřenější a ponechává prostor pro sdílení Vašich názorů, tužeb a zkušeností. Je potřeba si na ni nechat dost času, nejlépe v tichu před Pánem při rozjímání nebo kdekoli, kde máte klid na přemýšlení. Není nutné zvládnout vše najednou, pro někoho bude naopak lepší si rozložit odpovědi do víc dnů. Na níže uvedené otázky můžete odpovědět v rozsahu, který odpovídá Vašemu osobnímu založení (od několika stručných vět po „esej“ – délka není nijak omezena). Pokud nechcete, nemusíte odpovídat na všechny. Toto zamyšlení je určené především pro Vás samotné, neboť je dobré se občas přinutit dát některé věci do slov. Zároveň očekáváme, že větší množství shromážděných odpovědí bude mít značnou výpovědní hodnotu o charakteru zasvěceného života v České a Slovenské republice.

Pro dokončení další části výzkumu prosím zadejte kód, který jste získali při ukončení předchozího dotazníku.

Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete, prosím, svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení. Jestliže nemáte uložený kód z předchozí části dotazníku, otevřete si dotazník na druhém odkazu, který jste dostali (Zasvěcený život dnes II.B).