WHO COVID Test

Prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku (30–45 min) pro vědecké účely. Vaše účast je dobrovolná a poskytnuté údaje budou považovány za důvěrné. Podrobnosti o účasti v naší studii si můžete prostudovat v Informovaném souhlasu pro účastníky výzkumu,který se zobrazí po kliknutí na tlačítko. Po ukočení dotazníku se můžete seznámit se svými výsledky (dotazníky, u kterých je k dispozici porovnání s jinými sběry a/nebo ostatními respondenty).
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.