Cortisol_study

Prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku (30 min) pro vědecké účely. Vaše účast je dobrovolná a poskytnuté údaje budou považovány za důvěrné. Podrobnosti o účasti v naší studii si můžete prostudovat v Informovaném souhlasu pro účastníky výzkumu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko.

V závěru tohoto dotazníku Vám bude vygenerován kód, přes který budete mít přístup k dalším dotazníkům OUSHI. V případě Vašeho zájmu o vyplnění dalšího dotazníku si prosím tento kód dobře uschovejte. Pokud se obáváte rizika ztráty, v závěru dotazníku můžete zadat Váš email, na který Vám zašleme kód případě ztráty. Tento e-mail bude uchováván odděleně od ostatních údajů. Veškeré Vaše dotazy ohledně kódu či samotného dotazníku adresujte prosím na následující mail: dana.jaksicova@oushi.upol.cz

Pro vstoupení do výzkumu prosím zadejte kód, který jste obdrželi od výzkumníka.

Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.
This survey is about health, mental health, religion, ethnicity and well-being. All sensitive data collected in this survey will remain confidential in line with our privacy policy. This is a sensitive topic and something that might make some people uncomfortable. If answering questions about this topic makes you uncomfortable, feel free to close the survey now or at any point during the survey. Do you agree to participate in this study?