Experimental_study

Vážená studentko/vážený studente, nedávno jste vstoupil/a do výzkumné studie Účinnost, efektivita a využití terapie zaměřené na emoce v poradenství pro vysokoškolské studenty: experimentální studie. Tato studie je výzkumným projektem Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci (OUSHI). Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi přispějí k poznání toho, jak co nejúčinněji podporovat psychické zdraví studentů. Se všemi údaji, které o sobě uvedete, bude nakládáno v souladu s dokumenty Informovaný souhlas a záznam o poučení účastníka výzkumné studie a Informační brožura pro účastníka, které jste podepsali při vstupu do této studie. Rádi bychom Vám připomněli, že Vaše účast ve studii, stejně jako vyplňování všech dotazníků je zcela dobrovolné. Informace o Vás získané v rámci tohoto dotazníku budou důvěrné a budou uloženy na zabezpečených serverech Univerzity Palackého v Olomouci. Následně budou pravděpodobně prezentovány jako souhrn výsledků a mohou být anonymně publikovány ve vědeckých časopisech. Pro jakékoliv další informace můžete kontaktovat výzkumného pracovníka Mgr. Martina Fülepa na e-mailové adrese martin.fulep@oushi.upol.cz. Pokud souhlasíte s vyplněním dotazníku, prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Vaše odpovědi jsou pro nás v rámci této studie klíčové. Děkujeme Vám za Vaši ochotu.