Řeholníci

Prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku (cca. 30 min), který by měl pomoci hlouběji nahlédnout a pochopit situaci a potřeby řeholníků v současné nelehké době přerodu. Výzkum je prováděn Institutem sociálních determinant zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobnosti si můžete prostudovat v Informovaném souhlasu pro účastníky výzkumu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko.

Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete, prosím, svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.