GAČR EXPRO

Vážené dámy a pánové.

děkujeme za účast ve výzkumu, který je realizovaný Institutem sociálního zdraví (OUSHI) pod Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Tento dotazník je zaměřen na dvě klíčové oblasti: na to, jakým způsobem občané ČR zvládají současnou situaci ohledně pandemie koronaviru a na problematiku vysoké citlivosti. Těmto dvěma tématům bude věnována větší část dotazníku, jehož vyplnění by Vám mělo trvat cca 45 minut. Dotazník je doplněn otázkami na zdravotní stav, osobnostní charakteristiky a některá další dílčí témata. Dotazník je anonymní a Vy jeho vyplňování můžete kdykoliv ukončit. Vaši identitu nebude možné určit a data budou využita pouze pro výzkumné účely a publikována v odborných časopisech. Budete-li mít po vyplnění dotazníku jakýkoliv dotaz či komentář, můžete se obrátit na Kláru Maliňákovou, Ph.D. (klara.malinakova@oushi.upol.cz).

Pokud jste obdrželi kód od výzkumníka, zadejte jej prosím zde. Pokud kód nemáte, klikněte na tlačítko Zahájit.